Kulturportal Torna-Hällestad

 

Kulturportalen i Lundaland

Lundaland i tiden är ett Leaderprojekt för att skapa lokal portaler på internet om lokalhistoria och kulturarv för "byarna" kring Lund. Än så länge omfattar projektet Dalby, Torna Hällestad, Genarp och Revinge. Med sin gemensamma tekniska plattform, genomgående arbetssätt och liknande utseende och funktioner knyts dessa lokala portaler under samlingnamnet Kulturportalen i Lundaland.
 
Projektet ingår i Kulturportal LUND som funnits sedan 2009. Detta är ett unikt koncept för att bevara och publicera material av kulturhistoriskt intresse. Det kan vara texter, bilder, ljud, film och video mm. Vårt kulturarv har vi gemensamt och genom att i denna form tillgängliggöra material på internet tillgodoses det stora behov och intresse som finns hos personer i alla åldrar. Kulturportalen är också ett utmärkt redskap i skolarbete och skapar därmed nyfikenhet för den lokala historien hos helt nya grupper.
 
Leader är en arbetsmetod för att jobba med utveckling av landsbygden inom EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013. Leader är en förkortning av franskans Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l'Economie Rurale som på svenska betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi.

Destination Lundaland utgörs av en unik och mycket attraktiv del av Öresundsregionen tack vare områdets mycket rika innehåll. Den vackra Lundaslätten med dess byar, gårdar och slott. Romeleåsens rika skogslandskap i öster och backlandskap i söder. Insjöar och system av åar, en unik fågelfauna och en mycket rik flora. Havet med sina grunda stränder i väster. Vombsjön med Kävlingeån och dess tillflöden. En välkänd rik kulturstad Lund, som både naturligt och historiskt ingår i områdets namn.