Kulturportal Torna-Hällestad

 

Runstenar

Tre runstenar finns infogade i Hällestads kyrkas östra yttermur. Enligt professor Ivar Lindquist, som svarar för nedanstående översättningar, är de huggna med typisk runstensdanska från omkring år 1000. Första stenen är inmurad i kyrkans sydöstra hörn och har flera sidor text:

Eskil satte denna sten efter Toke, Gorms son, sin hulde herre. Han flydde ej vid Uppsala. Efter sin broder satte bussar (egentligen drängar, dvs unga krigare) sten på höjden (egentligen berget), gjord beständig med hjälp av runor, de (män) som (i striden) gick Toke Gormsson närmast.

Sten nummer två har denna text:

Asger reste denna sten efter Ärra, sin broder och denne varTokes huskarl. Nu skall sten stånda på berget.

På den tredje stenen kan man sedan snart tusen år läsa följande budskap:

Asbjörn, Tokes huskarl, satte denna sten efterToke, sin broder.

runsten-Toke GormsenToke Gormsens sten
runsten-ArreÄrras stenrunsten-TokeTokes sten

 

 Gammal är kyrkan. Herrens hus,
står, om än torn måste falla.
Murar så höga blir till grus,
ändå skall
klocko rna kalla,
kalla på gammal och på ung,
kalla på själ
som trött och tung
drömt om den eviga vilan.

(Sv Ps 56:1)

Texten är hämtad från skriften ”Hällestads kyrka i Torna kontrakt”, utgiven av Dalby kyrkliga samfällighet 1994.