Kulturportal Torna-Hällestad

 

Bildgalleri - KC Ranch

kc ranch-banner

Öster om Torna Hällestad på Revingeheds 45 kvadratkilometer (cirka 10% av Lunds kommuns yta) militära övningsområde, bedrivs sedan slutet av 60-talet natur- och miljövård med hjälp av nötkreatur.
Kerstin och Carl Axel Dahlgren, med sitt företag KC Ranch AB, är de nuvarande betesarrendatorerna. 450-500 kor kalvar här varje sommar och kalvarna skiljs inte från modern förrän nästa vår. Därefter får de gå kvar och beta ytterligare ett helt år innan de börjar skickas till slakt. Omkring 20 djur slaktas varannan vecka och köttet säljs som ekologiskt naturbeteskött KRAV under eget varumärke i butiker runt om i Skåne. Även skolkök, äldreomsorg, sjukhus och patienthotell . 20 km allmänna vägar går rätt igenom betesmarkerna där djuren strövar fritt året om.
 Bildserierna är tagna dels vid vägning av ungdjur och en kväll när en grupp kor med kalvar flyttas till ett annat bete.

Foto: Gunnar Menander/GMPP