Kulturportal Torna-Hällestad

 

Bildgalleri - Vresbokar

Vresboken har ett spiralformigt växtsätt med förvridna grena som är något hängande i topparna. Med dess korta och vridna stam är trädet ofta bredare än vad det är högt. Vresboken är  en genetisk variation av vår vanliga bok (Fagus sylvatica) och är karakteristisk för natur vid Torna Hällestad. Den ovanliga arten förekommer här både som enstaka utspridda individer och i  två större trädbestånd. Det största beståndet i området kallas Trollskogen och finns i Gryteskogs naturreservat. Vresboken har på grund av sitt växtsätt och en mystik som omger den ofta förknippats  med just sagor och troll. Om Trollskogen sägs det vara troll som en natt vridit träden till lek och galenskap. För att bevara vresboken är det viktigt att främja dessa genom att skydda unga plantor och att gallra runt träden för att ge dem tillgång till mer solljus.

Text: Kaj Wirenbook. Foto: Gunnar Menander/GMPP