Kulturportal Torna-Hällestad

 

Kyrktornet

I kyrkans torn hänger endast en klocka, ursprungligen av mycket gammalt datum men omgjuten av Lars Olsson 1806. Johan Åkerman berättar:

»Den gamla klockan, hwars inscriptioner ej blifwit antecknade, hade samma år genom en stark ringning spruckit sönder, och denna, som derefter tillkom, har godt ljud och fattas blott en make bredewidsig, hivangenom klangen skulle förhöjas och det enformiga i hennes ensamma toner wid ring- ningen förswinna.»

Tornuret sattes upp år 1824 och tillverkades av den händige husmannen Lars Larsson i Abusa som med sin hustru Malena Nilsdotter skänkte det till kyrkan. Urtavlan är av sten med förgyllda siffror. »Allvetaren» Johan Åkerman gör i sin bok (kanske en smula »von oben») följande välvilligt menade kommentar:

»Detta werk är ett arbete af enolärdhand, men ganska wälgjordt och säkert i gången; ett bewis huru Menniskor födas med naturanlag, som lätt utwecklas och genom ringa ledning skulle kunna fullkomnas.»

Texten är hämtad från skriften ”Hällestads kyrka i Torna kontrakt”, utgiven av Dalby kyrkliga samfällighet 1994.