Kulturportal Torna-Hällestad

 

Valvmålningar

valv oversikt

Målningarna i Hällestad är utförda av en av medeltidens mest kända skånska konstnärer: Vittskövlemästaren. Här har han i åtta valvfack på ett fascinerande sätt målat upp passionshistorien. Johan Åkerman berättar i den ovannämnda boken, att det tidigare har funnits ännu fler målningar än de vi ser i dag. Några är kanske ännu överkalkade; andra har med säkerhet förstörts när fönster har satts in etc. Ett årtal på målningarna kunde Åkerman tyda till 1460, och detaljer i målningarna – t ex de medeltida dräkterna och soldaternas rustningar – visar att han bör ha rätt i detta.

valv dräkt

Trots att Johan Åkerman redan i början av 1800-talet visste att målningarna fanns där under kalkputsen, dröjde det till in på 1900-talet innan de frilades.

I det norra av de främre valvfacken rider Jesus in i Jerusalem, där Herodes står och väntar i stadsporten. Bebyggelsen har tydliga drag av medeltida dansk-skånsk arkitektur... Förmodligen för att spara plats har Vittskövlemästaren tagit sig friheten att i detta sammanhang placera in den kortväxte tullindrivaren Sackaios. Denne sitter uppklättrad i ett träd och väntar på att få se Jesus, vilket ju egentligen inträffade någon tid dessförinnan och inte i Jerusalem utan i Sackaios hemstad Jeriko.

valv asna

Nästa målning visar hur Jesus tvår sina lärjungars fötter - den syssla som den yngste slaven skulle utföra när gäster anlände. Petrus, med fötterna i en rejäl balja, höjer fingret och protesterar, men Jesus fullföljer handlingen.

En av de finaste scenerna finner vi i följande fack, där vi får uppleva hur den heliga nattvarden instiftas. Vem Judas är går inte att ta miste på med hans fula fysionomi (f ö används detta »tryne» även för att gestalta »anklagaren», d v s Satan). Jesus håller armen om Johannes, den lärjunge han hade särskilt kär.

valv natt

Sista bilden i det främre valvet föreställer de trötta och initiativlösa lärjungarna under Jesu intensiva och plågsamma bönekamp i Getsemane.

Den mest dramatiska bilden finns i bakre valvets östra fack. Judas med penningpungen instucken i bältet kommer lismande med sin kyss. Bredvid Jesus står den avsnoppade Petrus som just har huggit örat av översteprästens tjänare Malkus, och vars sår Jesus läker. Omkring står soldater (klädda enligt medeltida bruk) med sina svärd och är redo att gripa Jesus.

valv judas

Soldaterna finns också med på följande målning där Jesus med bundna händer förs inför Herodes som är iförd sin kungakrona. Anklagaren, med ful uppsyn och narrdräkt, viskar i Herodes' öra, vad man har att anklaga Jesus för.

Scenen upprepar sig när Jesus i tur och ordning förs inför översteprästerna Hannas och Kaifas samt landshövdingen Pontius Pilatus. Den senare tvär demonstrativt händerna i ett stort fat.

Jesus skildras genomende som storvuxen, ståtlig och med ett upphöjt och orubbligt lugn visar på inre övertygelse och andlig överlägsenhet.

Texten är hämtad från skriften ”Hällestads kyrka i Torna kontrakt”, utgiven av Dalby kyrkliga samfällighet 1994.

Fler bilder av valvmålningarna finns på den fantastiska webbplatsen Medieval Christian Art in Sweden