Kulturportal Torna-Hällestad

 

Kyrkans inventarium

Hällestads kyrkas äldsta inventarium är en nattvardskalk från 1651.Vinkannan och oblatasken är skänkta till kyrkan på 1960-talet.

Predikstolen räddades vid den stora branden 1748. Då ödelades stora delar av byn (bl a brann prästgården ner) och kyrkan skadades delvis invändigt. Predikstolen pryds av bilder för Prudentia, Fides, Spes och Amor - d v s Vighet, Tro, Hopp och Kärlek. Baldakinen över predikstolen har ett adelsvapen som tillhörde general Johan Wilhelm von Beckern. Denne brukade V Tvets gård och begravdes 1733 i kyrkan och förmodas ha skänkt något till denna.

År 1883 drog en ny eldsvåda över Hällestad. Också denna gång brann prästgården ner till grunden. Vid båda dessa brandkatastrofer förstördes kyrkans arkiv, varför den historiskt intresserade inte har mycket mer källmaterial att tillgå än just Johan Åkermans i och för sig mycket detaljerade skildring.

Texten är hämtad från skriften ”Hällestads kyrka i Torna kontrakt”, utgiven av Dalby kyrkliga samfällighet 1994.