Kulturportal Torna-Hällestad

 

Torna Hällestad kyrka

Hällestads kyrka byggdes i sten på 1100-talet. På 1400-talet slogs valv och man byggde en förlängning västerut. Troligen kom också kyrktornet till mot slutet av medeltiden. Under 1800-talet byggdes kyrkan ut med korsarmar, nytt kor och en tresidig sakristia.

 I långhuset finns valvmålningar från 1400-talet utförda av den kände medeltidsmålaren Vittskövlemästaren. Motiven är hämtade från passionshistorien i bibeln.

I kyrkans östra yttermur finns tre runstenar inmurade. Troligen har dessa funnits här sedan medeltiden.
Läs också om kyrkans orgel och inventarium.

Torna Hällestad kyrka tillhör Dalby församling i Lunds Stift.