Kulturportal Torna-Hällestad

 

När järnvägen byggdes

BYGGET BÖRJADE FÖR MER ÄN 100 ÅR SEDAN

tag0011909 var stakningen klar av en diagonal sträckning av stambanan genom Skåne. Malmö-Tomelilla Järnvägs AB(senare benämning Malmö-Simrishamn) stod för detta projekt. 1892-92 var Malmö-Tomelilla järnväg färdig att invigas. Diagonalbanan skulle utgå från denna linje i Dalby via Torna Hällestad, Harlösa, Bjärsjölagård och vidare mot Sölvesborg.

Linjen drogs genom en mycket vacker och varierande natur. Vid Torna Hällestad är naturen kuperad vilket gjorde att vid Jonstorp (Dalby) fälad där berget gick i dagen det fick sprängas för genombrytningen. Därefter fick en hög vall anläggas för att komma i våg vid stationen i Torna Hällestad vilken inte var bestämd från början.

tag008Öster om korsningen med Trollskogsvägen löpte en grusås som det fick grävas genom, vidare förbi Sånakull blev det en skärning med höga vallar på båda sidor ända ner till Triangeln där  fortsättningen österut där fortsättningen fick vallas upp på grund av den låga marknivån, vilket också gjorde att en järnvägsviadukt byggdes. Det var lantbrukaren Magnus Olsson på Tornagården intill, aktiv i kommunen, som önskade en planfri korsning. Under tiden Tvedöravägen var stängd för brobygget gick trafiken till Södra Sandby via Åkervägen snett över mot Tornagården. Grindstolparna av sten står kvar vid ger-spåret, dock på södersidan något flyttade.

tag003Torsdagen den 27 oktober 1910 rullade första persontåget i trafik. Då öppnade även poststationerna i Silvåkra och Skartofta, den senare mellan Harlösa och Bjärsjölagård vilka redan hade järnväg. Torna Hällestad järnvägsstation öppnade förstan måndagen den 1 april 1912. Denna fattiga kommun hade inte råd att lösa in aktierna för 50.000 kronor för att få en station och så var det olika önkemål om var stationen skulle placeras. Till sist löste järnvägsbolaget tvisten och platsen blev där bolaget ägde mark. Det sista persontåget avgick till Bjärsjölagård den 9 juni 1955 (biden th).

Torna Hällestad hade sitt postkontor i affären vid torget. Bebyggelsen utmed Trollskogsvägen kom till under 1910- och 1920-talen efter det att järnvägsstationen uppförts.

Texten är skriven av Kaj Wirenbook och hämtad från Torna Hällestad Veckoblad nr 3 2009