Kulturportal Torna-Hällestad

 

Tuvelund

Thuvelund fick namn efter Thuve Nilsson. Gården, i dag stavad Tuvelund, har en speciell historia. Gårdens nummer är 18. Då den låg i byn före enskiftet var platsen i östra delen utmed Byvägens sväng där Borelundsvägen mynnar ut.

Gården brann 1891 på platsen där den ligger idag mellan byn och Vasaholm men byggdes snabbt upp igen. Fram till 1916 brukade sonen Ola Thuvesson gården då han flyttade till byn, närmare bestämt Skogstorp, Trollskogsvägen 23 där han bodde till 1952.

Nordväst om Tuvelunds gård på en höjdsträckning i betesmark \\Sga Stava sten, en omkullfallen rest sten. Den är 1,25 meter hög. Enligt traditionen är stenen en förstenad prästfru. Hon blev till sten sedan hon sett prästgården sjunka i marken och Stava källa bildas. Om man försöker rubba stenen går det gårdens folk och fä illa. Det sägs att en lantbrukare så sent som på 1950-talet hade försökt rubba stenen. Då föll tavlor ner för väggarna samtidigt som hästarna slet sig.

Stava källa ligger sydost om stenen, inbuktningen i backen syns från vägen hitom gården. Det är en källa med sandbotten, har friskt vatten och den sinar aldrig. Inte långt från Stava sten fanns socknens enda väderkvarn men är sedan länge riven. Den visades på bild på utställningen förra året om Torna Hällestad. Intill möllan låg ett hus vari mjölnaren bodde. Det kallades bagarstället och är också borta sedan lång tid men det finns fortfarande personer som bott där. En del av berättelsen står att läsa i boken "Fornminnen i Skåne - en vägvisare", utgiven på Corona Förlag.

När det gäller trakten här nämns även Krutladan, Torna Hällestads sydligaste utpost där Jeppe Stridhs hundägarskola inryms i dag. Krutladan är ett av två gamla danska kronogods tillhörande Torna Hällestad. Vid gården finns ett gravfält som består av en rest sten asom har en höjd av l ,2 meter och längre norrut en 25 meter lång och 5 meter bred skeppssättning
innehållande ett femtontal stenar. De tre mycket speciella runstenarna som är inmurade i kyrkans ytterväggar finns också beskrivna, en är runad på tre sidor vilket är mycket ovanligt.