Kulturportal Torna-Hällestad

 

Brunnshus i byn

Det har funnits två bybrunnar med hus. Förutom denna i hörnet av Brunnsvägen-Byvägen en vid byns västra utfart, i den så kallade Amerikabacken i vallen på östra sidan av Byvägen och halvvägs ner i backen. Det gick utmärkt på hästskjutsarnas tid. Det brunnshuset var rödmålat medan det på Brunnsvägen var grönmålat men penslades senare med svart färg. Brunnar med hävstänger fanns på torget, vid hörnet Prästvägen-Postvägen och på Byvägen vid adressen Byvägen 24.

Till brunnarna gick de närmast boende för att hämta en hink eller två spannar vann. På 1940-talet blev det allmänt att flertalet husägare fick grävt egen brunn på tomten, några slog ihop sig och fick en brunn i tomtgränsen. På 1950-talet grävdes det till kommunalt vatten o avlopp i byn. Efterhand kopplade husägarna in detta till hushållen. Det blev rinnande vatten inne, toalett och badrum och så blev Torna Hällestad moderniserat under 50- och -60-talen.