Kulturportal Torna-Hällestad

 

Torna Hällestads Veckoblad

Fredagen den 5 maj 1978 kom ett provblad ut på förslag. I detta stod om aktiviteter, händelser, historia och annat som kunde vara av intresse för byborna i den by som åter blomstrade. I detta prov nummer fanns en dagbok över veckan som gått, 28 april - 4 maj och några notiser om vad ett byblad kunde innehålla. Läsarna fick höra av sig om synpunkter. Byborna reagerade inte. Kanske inget för byn och kanske någon ställde sig frågan "Det kan väl inte vara sant att byn ska få en egen tidning med utgivning varje vecka"? Och helt gratis hem i lådan?

Det struntade redaktören i, han som ville alternera tangenttryckandet från flygeln och orgeln till skrivmaskinen som det var tal om då. Hur löste tryck och distribution sig? Vilhelmssons Lanthandel hade vid den tiden inga reklamblad så Gösta nappade på att bekosta tryck och utdelande av THVB, då med postbverket, genom att annonsera på en sida.

Något ur innehållet i provnumret: Pensionärerna fick ny vice ordf med Herman Gunnarsson, barn hade saftkalas, samling inför ett fackeltåg men som vid otjänlig väderlek flyttas, veckans historia, sopsäckar har inte tilldelats då tömmarnas arbetstid ska omräknas, flygfotografering över tätorten så snart vädret tillåter, skyttenotis, fotbollstabell, tränings- och matchtider for knatte-, korp- och seniorlag, flickgymnastik i fritidslokalen i skolan, konfirmation, konsert och gudstjänst och söndagsskola i kyrkan, notis om Abusa skola, öppettider för deltidsförskolan, ABF-biblioteket i skolan och posten, notis om "De gamles vänner" och dess sommarhem Gamlegård i det sommarsköna Torna Hällestad. Det kan även läsas om en ny karta över byn som Stadsingenjörskontoret kommit ut med. Alltså en del smått och gott i detta nummer.