Kulturportal Torna-Hällestad

 

TORNA HÄLLESTADS PISTOLSKYTTEKLUBB 1961

Det är i år 50 år sedan klubben beslöt sig för att uppföra en paviljong vid banan som anlades nedanför skidhoppsbacken Tornavallen i Björkensdal. Uppförandet hade diskuterats under några år efter klubbens bildande 1950. Utförandet av paviljongen klubben tänkt sig skulle kosta runt 20 000 kronor. Det fanns endast 4 000 i kassan men trots det beslöts det att bygga en skyttepaviljong.

Dåvarande ordförande Börje Texell ringde runt till skogsägare och tiggde träd på rot och sedan samlades medlemmarna i klubben för att fälla desamma samt transportera dem till sågverk och fick sågat upp dem. Därefter satte man igång med byggandet.

Bland klubbens medlemmar fanns såväl snickare, plåtslagare som målare (Gösta Wirenbook) och dessa ställde sig naturligtvis till förfogande utan någon som helst ersättning. En ansökan inlämnades till Kommunförvaltmngen om bidrag med kronor l 000 som hjälp till byggandet av denna skyttepaviljong.

Pistolskyttama nyttjade skjutbanan efter muntligt medgivande från Boställets (Prästgården) arrendator Erik Jönsson. Stiftsnämnden gav senare besked om att banan fick utnyttjas längst till den 14 mars 1972 då området skulle klassas som naturreservat.

Initiativtagare till pistolskytteklubben var droskägaren Anders Gunnarsson, Lärarvägen 2 och polisman Gustaf Linde, polishuset Postvägen 2. Ordf från starten 1950 in till mitten av 1960-talet var Anders Gunnarsson, Ivan Persson, Börje Texell, Uno Jönsson