Kulturportal Torna-Hällestad

 

Skarpskytte i Torna Hällestad


Skarpskyttet i Torna Hällestad började någon gång kring förra sekelskiftet. Det en tid efter att Södra Skånska Infanteriregementet flyttat från Tvedöra till Revingehed. Det berättas att officerare från dåvarande 125 och en greve Bennett kom ridande till Björkensdal för att där öva sig i skjutning. Några ortsbor blev intresserade av skyttet och beslöt
att bilda en skytteförening. Några protokoll eller handlingar från den tiden finns inte bevarade då de förstördes vid en brand på 1920-talet. Nämndemannen Nils Nilsson i Stenema'n var med från början och berättar att föreningen bildades år 1900 av lantbrukaren Jöns Nilsson på nr l. Han blev gillets förste ordförande. Övriga ledamöter var nämnde Nils Nilsson, skomakare Per Nilsson, målarmästare Bergkvist, korpral Hylén, Fredrik Nilsson, kallad Gardisten samt soldaten Johan Olof Jönsson som var föreningens markör under 18 år. Hylén var dess instruktör under 15 år.

En primitiv skjutbana med två svängtavlor ordnades i Björkensdal. Tillströmningen av intresserade sägs ha varit livlig och man sköt med Remingtongevär som laddades med ett skott åt gången. Detta varade emellertid endast en kort tid. "Stenemanaren" var vid denna tid på Revingehcd och lärde sig skjuta med modernare vapen, modell 96. När han blev vald till ordförande efter Jöns som 1902 flyttade från orten skaffades det rätt snabbt gevär av modell 96 och då blev det ett väldigt uppsving för den frivilliga skytterörelsen. Det skulle emellertid snart stöta till besvärligheter.

Prästerskapet i trakten tyckte inte om det myckna smällandet på söndagarna och yrkade på att skjutbanan skulle flyttas vilket också gjordes 1904, samma år som Nils avgick som ordförande. I detta sammanhang skall omtalas att den senaste utökningen av nuvarande skjutbanan är byggd på stiftsnämndens mark vilket upplåts för en tid av 50 år. Det allra bästa samförstånd mellan prästerskapet och skyttarna blev rådande. Från 2012 blir skjutbanan ett minne blott vilket pressen har upplyst om.