Kulturportal Torna-Hällestad

 

Den stora branden

125 ÅR SEDAN DEN STORA BYBRANDEN

Det var 1883 som den förödande branden inträffade. En brand som fick svåra konsekvenser för byborna. Tack och lov klarade sig alla med livet i behåll men hälften av byns hus förutom Prästgården och skolan blev lågornas rov.

En obalanserad sadelmakare gick omkring på dagen och hojtade "I kväll ska det bäras mycket vatten, i kväll ska det bäras mycket vatten". Han uppträdde besynnerligt både i kyrkan och på andra platser både före och efter branden som tog sin början i västgaveln på huset med adress Sandvägen 8. Det var då det yttersta huset på denna väg. Tre år dessförinnan haide Anders och Karna Mattsson flyttat in. (Det finns ett barnbarnsbarn kvar i byn). 1883 fanns tre barn i familjen, Elna, Karin och Johanna. En stark vind från nordväst hjälpte till med att sprida gnistor från hus till hus som mestadels var täck
ta med halmtak. Prästgården återuppfordes 1885 och skolan samma år. Mitt emot torget, vid Byvägens södersida låg gatuhus som också strök med. Efter branden byggdes huset på Sandvägen l upp där det blev bierschapp. Öl fanns även till avhämtning.

Lunds Weckoblad och Sydsvenskan hade notiser om den stora branden som ödelade många byinvånares hem. Folket hade och ägde inte mer än de kläder de bar på. Kommunen annonserade om hjälp till dessa. Försäkringar fanns knappast på den tiden för gemene man.