Kulturportal Torna-Hällestad

 

Gatubelysning

GATUBELYSNINGEN HADE SEX LJUSPUNKTER 1930

När strömmen kom till byn blev det gatubelysning. Eldistributionen svarade nybildade Torna Hällestads Energiförening u p a för. Kontingenten (andelsavgiften) för de få hushåll som lade in el, togs upp av skräddaren Per Eneroth som härför kallades den elektriske skräddaren och hade sitt skrädderi på Borelundsvägen 2.

De första gatlampoma monterades högt upp från gatunivån på de telegrafstolpar som stod längs byns vägar. Glödlampan, ja en liten plira som man sa, lyste knappt upp sig själv så ljusflödet var inte mycket att snacka om. Mitt emot torget, på en stolpe i kyrkogårdsmuren placerades en lampa, vid Trekanten en som lyste neråt Tvedöravägen mot hotellet, vidare här en i korsningen Tvedöravägen-Åkervägen som syntes frän hotellet och som lyste (?) ner mot mejeriet.

Byvägen österut fanns en i svängen vid skräddaren Borelundsvägen-Byvägen som lyste (?) ner mot Fridhill. Åtminstone kunde den ses från Fridhill. Längs Byvägen västerut från torget fanns inte någon lampa förrän i korsningen med Trollskogs
vägen (vid nya affären) och en i hörnet av Troll skogsvägen och Hagaborgsvägen.

Trots den svaga belysningen var det ändå ett stort framsteg vid denna tids genombrott med elektriciteten. Så småningom utökades belysningspunktema, till och med korsningen av Brunnsvägen och Sandvägen försågs med en lampa. Då byn byggdes ut bland annat på Sånakullområdet kom det upp mindre stolpar och ny typ av belysningsarmatur. Byvägen och
Tvedöravägen fick större armaturer liksom den större Trollskogsvägen och Björkensdalsvägen.

Idag tycks belysningen på bygatorna inte lysa upp så mycket som det vore önskvärt men med tanke på begynnelselampoma är det en stor skillnad. Det kommer en tid då även bagens belysning kommer att förstärkas. För de
historiska uppgifterna har Erik Andersson varit behjälplig. Erik är uppväxt på Helenetorp på Byvägen 28. Han fick jobb på Bostället (Kronetorp) efter skolan, hans två bröder Allan och Evert började som mejerilärlingar på andelsmejeriet, Tvedöravägen 12.