Kulturportal Torna-Hällestad

 

Affären

HANDELSBOD I TORNA HÄLLESTAD SEDAN 1867

Fram till 1864 var det endast tillåtet med affärsverksamhet i permanenta byggnader i stadsbebyggelse. Tre år därefter öppnade Wilhelm och Bengta Lundgren affär vid torgel som tidigare men även senare var platsen för de som hade försäljning av något slag och detta på helgfria torsdagar.

Då kronobrevbäringen upphörde blev flera orter postadress. På nyåret 1875 fick då skånska Hällestad postadress. För att inte förväxling skulle ske mellan byar med samma namn tillskrevs ett prefix (förnamn) för ett flertal orter. Några fick landskapsnamnet, andra häradsnamnet som prefix. Torna härad och Torna kontrakt som kyrkan tillhör blev ett klingande och slående namn för vårt byanamn. Det var handlaren Martin och Bothilda Sjögren som då hade handelsboden vid torget
och som öppnade postkontor där. l april 1912 flyttade posten till järnvägsstationen som då invigdes, 100-årsjubileum har firats.

1898 övertar Jöns Larsson affären, mellan 1909 och 1939 heter handlaren Johan Pålsson Söderlind med makan Emma Kristina. Charles Linden har affären till 1967. Två år senare köper läkarfamiljen Richardt och Bodil Bloch med sonen Peder fastigheten. Gösta och Margareta Vilhelmsson tog över Anderssons affär på Tvedöravägen 2 1969 innan de flyttade till torget och det blev åter affärsröresle där 1977, alltså tio år efter att Linden stängde den.

Hällestads lanthandel registrerades Villes Varumarknad 2003 med en reklam på många fotbollsdresser Villes sponsrade. 2011 ändrades namnet till Villes handelsbod men denna upphörde i december 2012.