Kulturportal Torna-Hällestad

 

Västra Tvets gård

Västra Tvets gård var från början ett danskt kronogods.1658 blev godset svenskt för underhåll av militär. Enligt jordebok 1661 lagt till rytterie under överste Binnon.

1673 förlänas gården till kyrkoherden Sven Knutsson.Donationen bekräftas i kungligt brev från 1681, Knutsson erhöll förläningen på livstid. Sven Knutsson avled 1699. Hans gravsten är rest på kyrkans yttervägg. Han var bekant med den svenske kungen och drev på att försvenska skåningarna.

Det var två gårdar som i slutet av 1600-talet brukades av Påvel Nilsson och Olof Mattsson. I början av 1700-talet  innehades godset som donationshemman med livstids skattefrihet av Eleonora Leyonsten som var änka efter överstelöjtnanten och kommendanten i Malmö, Fuchs. Hemmanen brukades av olika personer till vilka innehavarinnan förmodligen utarrenderade dem.

Första hälften av 1700-talet har här, förutom E Leyonsten, bott generalmajor Wilhelm von Beckern, död 1733,  major Lorens August von Balk, gift med Christina Dorotea Fuchs, major Johan Docken. I en skattevärdering beskrivs hemmanets kvalitet.

Eleonora Leyonsten avled å V Tvet den 11 maj 1743 och ligger begravd i kyrkan. Efter sekelskiftet 1800 medförde tiden ett starkt uppsving för gården. Under senare 1800-tal innehades gården av fanjunkare Nils Ringius, ryttmästare af Petersens och C Åkerman.Inpå 1900-talet skiftade ägarna och arrendatorerna.Siste ägaren Malte Persson var kvar till 1968. Auktion hölls fredagen den 23 september 1966. Så även på fabriksinventarier från det bränneri som startade 1900.

Text: Kaj Wirenbook